top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN EN DISCLAIMER van WELZIJNSPRAKTIJK DE WEERSPIEGELING

Deze website “ Welzijnspraktijk De Weerspiegeling” is eigendom van Bruinjé Annemie. Het is een praktijk waar je terecht kan bij Bruinjé Annemie: coach/lesgever.

Talen waar de voorwaarden in beschreven staan: Nederlands

Contactgegevens: Adres maatschappelijk zetel: Sint-kornelisstraat 5, 9170  Meerdonk  België
Telefoon: 0032-486 27 22 36 Bruinjé Annemie

                   
E-mail: zie contact op website

Ondernemingsnummer: Bruinjé Annemie 0753.374.254

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website en gebruik maakt van mijn diensten van mijn Welzijnspraktijk De Weerspiegeling verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en disclaimer.

 

               ALGEMENE VOORWAARDEN EN DISCLAIMER VAN DE WEBSITE                                                  EN IN MIJN PRAKTIJK

 

                                                             ALGEMENE VOORWAARDEN EN DISCLAIMER

intelectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bruinjé Annemie  of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Bruinjé Annemie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Welzijnsprakrijk De Weerspiegeling de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bruinjé Annemie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Welzijnspraktijk De Weerspiegeling geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Annemie Bruinjé kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Bruinjé Annemie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

PRIVACY

Wanneer je een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, kan aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

 DIT KUNNEN DE VOLGENDE GEGEVENS ZIJN:

Voor- en achternaam

e-mailadres

Telefoonnummer

Website

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Ondernemingsnummer

Gegevens die verkregen werden tijdens de sessies door in gesprek te gaan met de cliënt of patiënt.

MET WELK DOEL GEBRUIKEN IK DE PERSOONSGEGEVENS EN HOE BEWAREN IK ZE ?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven en retargeting voor advertenties. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik verkregen heb via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contactformulieren of via sessies verkregen zijn.

Alle gegevens worden opgeslagen op mijn computer ( Computer Bruinjé Annemie), ik hou mij aan de GDPR wet. Door aanwezig te zijn op een door U gemaakte  afspraak geeft U toestemming om uw gegevens te bewaren zodat professionele opvolging gegarandeerd is. Verwerkingsdoeleinden: Bruinjé Annemie  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor opvolging van de sessies elk apart. 

ARTIKEL 7: PRIVACY

Welzijnspraktijk De Weerspiegeling respecteert de privacy van de cliënten en patiënten en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens worden in vertrouwelijkheid door de cliënten verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

SOCIAL MEDIA

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms en websites waar ik naar doorverwijs om te weten hoe zij omgaan met privacy.

LINKS

Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

WIJZIGINGEN

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

ANALYTICS

Mijn site is ondergebracht bij https://www.wix.com/

Voor de algemene voorwaarden van WIX surf naar :https://www.wix.com/about/terms-of-use   Voor het privacy beleid van Wix surf naar : https://www.wix.com/about/privacy.

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.  toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEWAARTERMIJN

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen naar bovenstaande email adres. Betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f).

COOKIES

Tijdens een bezoek aan mijn site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met mijn gebruik van cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Ik wijs u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat op de website.

KLACHT

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

                    ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ VOLGEN VAN EEN GESPREK,SESSIE,GEBRUIK VAN DE WEBSITE…

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Welzijnspraktijk De Weerspiegeling en de cliënten  voor het geven van advies, coaching sessies, workshops of andere activiteiten die bijdragen aan verbetering van de gezondheid .

ARTIKEL 2: TRAJECTVOORSTELLEN EN OVEREENKOMSTEN

Alle trajectvoorstellen gemaakt door Welzijnspraktijk De Weerspiegeling zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Welzijnspraktijk De Weerspiegeling een schriftelijk ondertekend overeenkomst overhandigd via mail.

ARTIKEL 3: RECHTEN EN PLICHTEN

Bij elke overeenkomst tussen Welzijnspraktijk de weerspiegeling en de patiënt/ cliënt verplicht Welzijnspraktijk de weerspiegeling de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van het vakmanschap en zorgvuldigheid die de cliënt kan verwachten op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.

Bij elke overeenkomst tussen Welzijnspraktijk de weerspiegeling en de cliënt is er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Welzijnspraktijk de weerspiegeling zal zich maximaal inspannen om een bevredigend resultaat te bekomen voor alle betrokken partijen.

ARTIKEL 4: BETALINGEN

Alle betalingen dienen vereffend te worden na elke sessie, er kan cash of met mobile banking betaald worden.

Indien er problemen zijn met mobile banking wordt een factuur gemaild. Alle betalingen dienen tijdig, zoals vermeld op de factuur, te zijn voldaan. Welzijnspraktijk De Weerspiegeling hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Bij niet tijdig betalen zonder communicatie over de vertraging wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering worden er vertragingskosten van 75€ in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdig betalen bij termijnbetalingen wordt het totaalbedrag in zijn geheel gevorderd.

Bij het in gebreke blijven van de financiële verplichtingen, is Welzijnspraktijk De Weerspiegeling gerechtigd om de administratiekosten, vorderingskosten,  juridische kosten, incassokosten volledig op de cliënt te verhalen.

Betalen in termijnen bij trajecten is mogelijk. Dit wordt voor de overeenkomst besproken en overeengekomen. Het gehele bedrag dient voor de afronding van het  traject te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door Welzijnspraktijk De Weerspiegeling en de opdrachtgever.

TARIEVEN

De prijs van een consult kan elk jaar wijzigen door o.a. indexatie. Voor actuele prijzen zie tarieven.

ARTIKEL 5: ANNULERING

SESSIE

Indien de sessie binnen 24 uur van 1 werkdag voor uitvoering wordt geannuleerd, worden de kosten van de sessie in rekening gebracht. Annulering van een gesprek op maandag dient op vrijdag vóór 12.00 te worden gedaan.

TRAJECT

Indien de cliënt door voorziene omstandigheden hem betreffende, niet in staat is om het volledig traject te volgen, is dat voor rekening van de cliënt.

Bij onvoorziene omstandigheden, ziekte of overmacht, waardoor de cliënt niet meer in staat is het traject te starten of af te ronden, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de cliënt recht op teruggave van het geld met ingang van de datum waarop dit feit aan Welzijnspraktijk De Weerspiegeling bekend is gemaakt.

Annulering wordt door Welzijnspraktijk De Weerspiegeling en de cliënt schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 6: AUTEURSRECHT

Van het door Welzijnspraktijk De Weerspiegeling ontwikkelde materiaal blijven alle rechten aan Welzijnspraktijk De Weerspiegeling voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van Welzijnspraktijk De Weerspiegeling worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie of anderszins.

ARTIKEL 8: OVERIGE RECHTEN EN PLICHTEN

Wijziging van de algemene voorwaarden: Welzijnspraktijk De Weerspiegeling is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden, zoals ze luiden op het moment van de gemaakte afspraak door de cliënt blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.

bottom of page